Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdisæt

Skals Skole vil kendes for vores kamp for ligeværdighed. I forbindelse med undervisning og aktiviteter tilstræber vi, at vore børn og unge oplever trivsel, lever sundt og udvikler sig positivt.

Værdisættet styrer vore vurderinger og handlinger samt udgør kulturen på institutionen. Værdierne for Skals Skole/SFO kan ses nedenfor:

Imødekommenhed

 • Vi sætter børnene i fokus på deres præmisser samt giver dem medansvar og medindflydelse tilpasset deres alder og udvikling
 • Vi hilser på børnene og møder dem positivt, åbent og tolerant
 • Vi ser børnene, lytter til børnene og er interesseret i barnets hverdag

Nysgerrighed

 • Vi griber nuet sammen med børnene, og sammen er vi villige til at se nye udfordringer
 • Vi spørger ind til barnets trivsel og dets oplevelser
 • Vi udforsker med åbent sind livet og verden sammen med barnet
 • Vi stimulerer og udfordrer børnene samt optimerer deres udviklingspotentiale

Accept

 • Vi lader børnene hjælpe hinanden og opleve forskelligheder
 • Vi forsøger at være rollemodeller for børnene
 • Vi skaber tillid til og rum for det enkelte individ gennem åbenhed
 • Vi har ansvaret for kvaliteten i relationen og har forståelse for, at børns virkelighed er forskellig
 • Vi respekterer børnenes forskellige styrkesider og behov samt deres ”særheder”

Samhørighed

 • Vi arbejder aktivt med fællesskabet gennem samlinger, sociale spilleregler, klassemøder, årgangssamarbejde og venskabsklasser
 • Vi lader børnene opleve at være en del af varme, givende og gensidige fællesskaber