Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisning

Årshjul

MånedAktiviteter
AugustFørste Skoledag
September

Grønne Sammen

Forældremøder

OktoberMotionsdag
November

Halloween

Skole-hjem-samtaler

December

Juleklip, Lucia,

Nisseløb

Januar

100-dagesfest

Projektopgave

Februar

Fastelavnsfest

Behovssamtaler

Marts 
AprilPåskefrokoster
MajMaj-stangfest
Juni

9.kl. Afgangsprøver

Sidste Skoledag

JuliSommerferie

Lejrskoler

 • 2. kl.: Hyttetur (1 overnatning)
 • 4. kl.: Lejrskole (2 overnatninger)
 • 7. kl.: Lejrskole (4 overnatninger) udgår i skoleåret 22-23 pga overgang til et nyt koncept. 
 • 9. kl.: Valgfri (eleverne skal være med til at tjene penge til lejrskolen)

Åben skole

Vi kommer rigtig meget ud af huset på gåben, på cykel og med bus. En gang imellem spørger vi forældrene om de giver et lift. Vi er med i:

 • Søndersøløbet
 • Snapstinget
 • Byrådsdag
 • Alle Børn Cykler
 • Total-håndbold
 • Street-festival
 • Naturvidenskabernes Hus
 • + mange andre steder

  Trivsel

  • Vi har fællessamlinger i alle afdelinger
  • Vi har indrettet vores klasselokaler, så de er lære- og væredygtige
  • Vi har store og små klassevenner
  • Vi hjælper børnene med konflikthåndtering
  • Vi bruger vores elevråd til at få et elevperspektiv
  • Vi følger vores antimobbestrategi
  • Vi har et stærkt PLC-team, som også arbejder med AKT og inkluderende læringsmiljøer
  • Vi arbejder med Tidlig Opsporing to gange om året og laver handleplaner
  • Vi har en sundheds- og trivselspolitik
  • Vi bevæger os 45 minutter om dagen
  • Vi bruger naturen
  • Vi tilstræber at have varierede dage, uger og måneder
  • Vi tilstræber at have tydelige og trygge strukturer
  • Vi har gode legepladser og udeområder
  • Vi inddrager børnene i klassens trivsel
  • Vi støtter børnene, når de er i vanskeligheder
  • Vi har en tæt og god kontakt til forældrene
  • Vi har trivselsforældre i alle klasser

   

   Faglighed

   

  • Vi stræber efter at have høj faglighed i alle fag
  • Vi har veluddannet personale, som er specialiserede i mange forskellige områder
  • Vi har læse-, matematik-, engelsk- materiale- og it-vejledere
  • Vi evaluerer børnene i matematik og læsning hvert år og laver handleplaner
  • Vi har Cambridge-engelsk fra skoleåret 2022-2023
  • Vi har guitarklasser på 4. årgang
  • Vi har fagudvalg, som udvikler alle fag og sikrer, at vi har røde faglige tråde og er med på ny forskning