Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lov - Læreplan & Tilsyn

Her på siden kan I læse om lovgivning, om vores politik og om pædagogiske læreplaner.

Lov
Som SFO og Fritidsklub arbejder vi under 'Dagtilbudsloven', den kan I se her - Dagtilbudsloven

§ 1. Formålet med denne lov er at

  1. fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,

  2. give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,

  3. forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og

  4. skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. 

I Viborg kommune arbejder vi endvidere ud fra
Arbejder vi endvidere ud fra 

Vores 4 fælles syn

Vores fælles faglige ståsted

Vores fælles vision 
Børn og unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv -

Det kan I læse meget mere om lige herunder

Læreplan

Som SFO og Fritidsklub er vi ikke underlagt at skulle arbejde ud fra 'Den styrkede pædagogiske læreplan', men vi synes den ret go'.
Derfor arbejder vi ud fra principperne i læreplanen og finder stor faglig inspiration til vores daglige virke. 
Hvis I vil læse mere om hvad en lærerplan er, kan I se mere herunder

Tilsyn

Tilsyn med vores SFO'er- og Klubvirksomhed er udmøntet til vores Fællesbestyrelse. Vi arbejder ud fra principper der er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen- Dem kan I læse herunder.

Har I spørgsmål til vores principper eller vores læreplan, er I mere end velkommen til at kontakte leder Thomas Mathias Madsen.