Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Retning, profil og kommunikation

I august 2018 satte Fjordklyngeskolen et 4-årigt projekt i søen, hvis formål er at skabe fælles retning for hele Skolefællesskabet. Seks indsatsområder bliver udviklet af hele personalet. Når vi gør hvad vi siger og vores børn og forældre kan se, at vi gør det, er vi nået i mål.
De seks temaer er følgende: Sundhed og bæredygtighed, IT og medier, Udeskole/udebørnehave, Skole og børnehave i byen, Robusthed og Overgange.

Sundhed og bæredygtighed

Vi arbejder med sund og bæredygtig adfærd. Vi er bevidste om affaldssortering, lys- og vandforbrug. Vi deltager i madlejr og har udekøkken. Fremadrettet vil vi fortsat arbejde med alles miljøbevidsthed, viden om kost og sundhed, revidere vores kostpolitik og skabe en bevægelses – og variationsprofil.

IT og medier

Vi arbejder med at give børnene stærke it- og medie-kompetencer, og samtidig lære børnene at lære og trives uden it og medier. Allerede nu har vi en holdning til en SFO uden skærme og slukkede mobiltelefoner i timerne. Skolen  arbejder med en It- og medieplan, der indeholder en læreplan på faglige it-kompetencer, men også en læreplan for dannelse og netetik generelt. Vi er i gang med at etablere vores nye makerspace, som skal gavne fagligheden på vores skole.

Udeskole/udebørnehave

Skolefællesskabet er beriget med en smuk natur med fjord, å, eng og en skoleskov med en veludstyret lejrplads. Hver uge, hele året rundt, har vi børn ude i naturen. Vi ved, at uderummet gavner børns læring og trivsel. Vi arbejder med en mere koordineret indsats, så vi får flere og bedre læringsforløb i naturen.

Skole og børnehave i byen

Vi besøger lokale virksomheder, samarbejder med foreninger og har forskellige faggrupper inde i undervisningen. Vi vil gerne samarbejde endnu mere med lokalsamfundet. Det vil vi gøre ved at skabe et netværk, hvor byens resurser kommer fællesskabet til gode.

Robusthed

Vi arbejder med børnenes robusthed. Hele personalet har arbejdet med klasseledelse og klassetrivsel og oparbejdet et fælles sprog og en fælles værktøjskasse. Her bliver børnene trænet i at vente på tur, løse konflikter, være nysgerrige, have mod og selvkontrol og holde fokus i længere tid. De voksne arbejder med gode relationer til hvert et barn og vores PLC-team hjælper med.

Overgange

Vi gør meget for at skabe trygge overgange. Møder med kommende 0. og 6. klasse-forældre, aktiviteter på tværs af skolerne på hver årgang, SFO-pædagoger i skolen, klassevenner og voksne, som møder tidligt i klasserummet. Vi vil gerne gøre det endnu bedre. Vi vil systematisk sikre endnu bedre overleveringsmøder ml. afdelingerne, når et barn skifter fra et team til et andet. Vi vil have fokus på de små overgange; fra frikvarter til time, start og afslutning på time og lærerskifte.